Presentasjon av kennelens hannhunder

(Trykk på hundenavnet for mer informasjon)
Sander

Siste Nytt av Vervik
Avkom etter Sander

Andy

Nuch Sandgold Conquest
Avkom etter Andy