Valper etter:
Chribas Colin Chapman
& Chavenis Explosive Dilemma
F: 26.08.05.

Midtsommer Fl�rt

Midtsommer Fantasi

Sankt Hans
 
 
Valper etter:
Nuch Siste Nytt av Vervik & Chavenis Explosive Dilemma
F: 10.05.03
 
Her er "Emma's " valper 4 uker
Her er vi jentene

Aller Siste Nytt Av Vervik


Nytt Dilemma Av Vervik